O olompiáde

V OLOMPIÁDE, podobne ako v OLYMPIÁDE – nie je dôležité zvíťaziť , ale zapojiť sa!

Zapojiť sa do separovania odpadov, aby čo najmenej užitočných surovín skončilo na skládkach.

Vyhrávajú – vyhrávame vlastne všetci! Vyhrávame zdravšie a krajšie prostredie, v ktorom žijeme, v ktorom sa hrajú naše deti, v ktorom pracujeme, v ktorom trávime voľný čas…

Ambíciou projektu je vyslať silné posolstvo obyvateľom mesta Bratislava, že o kvalite ich života a života ich potomkov nerozhodujú len politici a zákony, ale predovšetkým oni sami a naozaj reálne môžu niečo pre to urobiť. Svojím vzťahom k separovaniu komunálneho odpadu.

Partneri OlompiádyOLOMPIÁDA - Prihlasovací formulár školy

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR ŠKOLY

SÚŤAŽ OLOMPIÁDA september 2014 - jún 2015
Zapojiť sa môžete kedykolvek počas celého trvania súťaže!

ČO JE NOVÉ U NÁS?

 • Už tretí ročník OLOmpijského filmového festivalu

  (Bratislava, 24.10.2014) Výchovnovzdelávací projekt OLOmpiáda v septembri zahájil svoj už tretí ročník. Do projektu je zapojených 18500 detí a žiakov zo 103 materských, základných a špeciálnych škôl. Organizátor projektu Odvoz…

 • EKO OLO STOPA DETÍ

  (Bratislava 18. 09. 2014) Myšlienka „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“, je stále aktuálnejšia, čo potvrdzuje aj jej nositeľka OLOMPIÁDA, celoročná súťaž pre deti. Jej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom,…

 • HVIEZDNE PÓDIUM OLOMPIÁDY

  (Bratislava 11.6.2014) Hlavná myšlienka projektu Olompiády, „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“, rezonuje počas celého roka vo forme súťaží a podujatí pre deti s cieľom naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si…

 • Dni otvorených dverí v OLO

  (OTA (Olompijská tlačová agentúra) / OLOMPIJSKÝ VÝBOR, Bratislava 28.04.2014) Spoločnosť OLO a.s. aktívne využíva jeden z najefektívnejších nástrojov vzdelávania a osvety, exkurzie, ktorých sa ročne zúčastní približne 450…

 • OLOmpijský Filmový Festival - OFF

  (21.02.2014, Bratislava/OLO/OTA)Trojdňový Olompijský filmový festival máme úspešne za sebou. Jeho druhého ročníka sa zúčastnilo 1227 účastníkov z 22 základných, materských a špeciálnych škôl. O čom bol?  Predovšetkým…

 • IMG_6326Vianočný OLO art

  Myšlienka "Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im nový život!" oslovila 1300 detí a učiteľov z bratislavských základných, materských a špeciálnych škôl, ktorí sú zapojení do druhého ročníka Olompiády. OLO art slávnostne…

 • OLOMPIÁDA ZAČÍNA V ZOO

  (OTA - Olompijská tlačová agentúra, Bratislava 18.09.2013) Druhý ročník OLOMPIÁDY mal raketový nástup. Prihlásilo sa  22 nových škôl, čo predstavuje 3450 nových účastníkov za dva týždne od začiatku školského roka. I tieto…

 • Bratislavčania píšu históriu Olompiády

  (Bratislava, inba 6/2013, str.24 -25) „Každý z nás má šancu urobiť niečo pre čistejšiu, zdravšiu a krajšiu Bratislavu.“ V poslednom čase verejnosť zaujíma téma organizácie olympiády v našej krajine. A mnohí možno…

 • OLO získalo certifikát výnimočnosti Slovak Gold!

  Bratislava, 30. apríla 2013.  Už 19 rokov  Nadácia a značka nadštandardnej kvality Slovak Gold udeľuje  certifikáty Slovak Gold , ceny Slovak Gold Exclusive a prestížne ocenenie Laureát Slovak Gold. Nadácia si svojou dlhoročnou…

 • Smetiarsky OLOMPIJSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL, OFF

  OTA (Olompíjska tlačová agentúra)/ OLOMPÍJSKY VÝBOR, Bratislava 01.03.2013 OFF nebol o zatváraní, ale o OTVÁRANÍ nových obzorov našej školopovinnej mládeže v oblasti odpadového hospodárstva. Trojdňový festival, ktorý…

10 / 43 → Tlačové správy

...viac správ